Periodontologia i choroby błon śluzowych

Periodontologia i choroby błon śluzowych

Periodontologia i choroby błon śluzowych

Dziedzina, która zajmuje się leczeniem i profilaktyką zapalenia dziąseł i przyzębia.

Podstawowym symptomem zapalenia dziąseł jest ich zaczerwienienie, co powinno być sygnałem do wdrożenia nieinwazyjnego leczenia. Wówczas do cofnięcia procesu zapalnego dochodzi samoistnie po poprawie higieny jamy ustnej lub na skutek interwencji naddziąsłowej w postaci skalingu wykonanego w profesjonalnym gabinecie.

Kolejnym symptomem jest krwawienie z dziąseł. Oznacza to, że w tkance trwa proces zapalny i niezbędna jest interwencja periodontologiczna. Podczas profesjonalnego oczyszczania pracujemy z użyciem lup stomatologicznych dzięki czemu jesteśmy w stanie oczyścić głębiej położoną płytkę bakteryjną.

Bardziej zaawansowanym stanem zapalenia jest zapalenie przyzębia, które nie tylko doprowadza do krwawienia, ale także do powstawania kieszeni dziąsłowych. Dochodzi wtedy do utraty tkanek miękkich głębiej położonych oraz kości. Nieleczone zapalenie przyzębia może powodować zwiększającą się ruchomość i w ostateczności doprowadzić do utraty zęba.

Zabiegi z dziedziny periodontologii:

 • skaling, piaskowanie, root planning, kiretaż
 • pokrywanie recesji dziąsłowych
 • zabiegi śluzówkowe pozwalające na stworzenie lepszych warunków do utrzymywania protez
 • przeszczepy dziąsłowe
 • szynowanie zębów
 • chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej
 • plastyka wędzidełka i dziąseł
 • regeneracja kości

Rodzaje usług periodontologii

Choroby przyzębia to stany najczęściej przewlekłe, powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe. Wymagają one jednak regularnej kontroli i długoczasowego leczenia periodontologicznego.

W naszym gabinecie diagnozujemy i leczymy choroby błon śluzowych. Niekiedy zmiany te wymagają leczenia farmakologicznego, a w innym przypadku chirurgicznego. Istnieją również zmiany, które mogą być symptomem chorób ogólnoustrojowych.

Recesje dziąsłowe

Recesje dziąsłowe to niedoskonałości śluzówkowe, które przede wszystkim ze względów estetycznych są częstym przypadkiem leczonym przez naszego specjalistę. Recesje dziąsłowe czyli obnażenie korzeni są najczęściej zaburzeniem występującym niezależnie od pacjenta. Defekty te czasem są powikłaniem po leczeniu ortodontycznym jednak największym czynnikiem jest kwestia anatomiczna, na którą pacjent nie ma wpływu.

Recesje dziąsłowe leczy się tylko chirurgicznie, często stosując przeszczepy z podniebienia. Są to zabiegi mikrochirurgiczne dlatego wykonujemy je w powiększeniu oraz stosujemy atraumatyczne narzędzia chirurgiczne.

Pacjent przed zabiegiem periodontologicznym musi odbyć konsultację celem kwalifikacji.

Kiretaż i skaling (usuwanie kamienia)

Skaling możemy podzielić na naddziąsłowy czyli taki, który stosujemy w przypadku braku zapalenia oraz poddziąsłowy w momencie aktywnego stanu zapalnego. Ultradźwiękowe interwencje poddziąsłowe często nazywane są „root planningiem”. Zabieg ten wykonywany jest przez specjalistę w znieczuleniu miejscowym.

Kiretaż to poddziąsłowa forma leczenia periodontologicznego, której celem jest usunięcie tkanki zapalnej za pomocą specjalnych kiret.

Zabiegi poddziąsłowe stosowane są w przypadku znacznego zapalenia dziąseł, ale przede wszystkim przyzębia.

Chirurgia periodontologiczna (regeneracyjna i resekcyjna)

Chirurgia periodontologiczna to powiązanie dwóch specjalizacji. Zabiegi z tej dziedziny mają na celu odtworzenie brakujących tkanek (regeneracja) lub eliminację ich nadmiarowych form (resekcja). Zabiegi wykonywane w tym zakresie to:

 • chirurgiczne wydłużenie korony (resekcja) – zabieg ten przeprowadzamy zarówno w zakresie zębów bocznych, jak i w strefie estetycznej. W pierwszym przypadku ma on na celu odsłonięcie tkanek zęba tak, aby móc odbudować rozległy ubytek próchnicowy. W drugim jest on interwencją estetyczną, np. eliminującą tzw. gummy smile, czyli redukującą nadmiarowe tkanki dziąsłowe. Wydłużenie korony klinicznej jest również niezbędne w przypadku złamanych zębów. To właśnie redukcja tkanek okolicznych pozwala nam odbudować protetycznie zęby przez niektórych przeznaczone do ekstrakcji. Złamany ząb jest bardzo częstym wskazaniem do chirurgii resekcyjnej.
 • regeneracja tkanek – są to zabiegi, które mają na celu odtworzenie utraconych tkanek, np. na skutek zapalenia przyzębia. Stosujemy tu głównie materiały pochodzenia zwierzęcego, które mają za zadanie zastąpić tkanki ludzkie. Zabiegi te wykonujemy w momencie implantacji natychmiastowych, uzupełniania pionowych ubytków kostnych przyzębia, podniesienia dna zatoki szczękowej czy uzupełniania jamy poekstrakcyjnej zęba.

Chirurgiczne wydłużenie korony

Niekiedy ubytki próchnicowe drążą bardzo głęboko obejmując również tkanki korzeniowe. Wtedy zwykła odbudowa nie jest możliwa ze względu na czasową nieszczelność, która na pewno wytworzy się z czasem. Wtedy pacjent wymaga obniżenia kości w przestrzeni międzyzębowej oraz eliminacji nadmiaru dziąsła.

Okres gojenia po takim zabiegu to okres do dwóch miesięcy. Dopiero po takim czasie od zabiegu będziemy w stanie zapewnić szczelność wypełnienia kompozytowego.

W przypadku braku interwencji periodondologicznej i chirurgicznej często takie zęby w późniejszym czasie wymagają usunięcia.

Rodzaje usług periodontologii

Choroby przyzębia to stany najczęściej przewlekłe, powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe. Wymagają one jednak regularnej kontroli i długoczasowego leczenia periodontologicznego.

W naszym gabinecie diagnozujemy i leczymy choroby błon śluzowych. Niekiedy zmiany te wymagają leczenia farmakologicznego, a w innym przypadku chirurgicznego. Istnieją również zmiany, które mogą być symptomem chorób ogólnoustrojowych.

Kiretaż i skaling (usuwanie kamienia)

Skaling możemy podzielić na naddziąsłowy czyli taki, który stosujemy w przypadku braku zapalenia oraz poddziąsłowy w momencie aktywnego stanu zapalnego. Ultradźwiękowe interwencje poddziąsłowe często nazywane są „root planningiem”. Zabieg ten wykonywany jest przez specjalistę w znieczuleniu miejscowym.

Kiretaż to poddziąsłowa forma leczenia periodontologicznego, której celem jest usunięcie tkanki zapalnej za pomocą specjalnych kiret.

Zabiegi poddziąsłowe stosowane są w przypadku znacznego zapalenia dziąseł, ale przede wszystkim przyzębia.

Recesje dziąsłowe

Recesje dziąsłowe to niedoskonałości śluzówkowe, które przede wszystkim ze względów estetycznych są częstym przypadkiem leczonym przez naszego specjalistę. Recesje dziąsłowe czyli obnażenie korzeni są najczęściej zaburzeniem występującym niezależnie od pacjenta. Defekty te czasem są powikłaniem po leczeniu ortodontycznym jednak największym czynnikiem jest kwestia anatomiczna, na którą pacjent nie ma wpływu.

Recesje dziąsłowe leczy się tylko chirurgicznie, często stosując przeszczepy z podniebienia. Są to zabiegi mikrochirurgiczne dlatego wykonujemy je w powiększeniu oraz stosujemy atraumatyczne narzędzia chirurgiczne.

Pacjent przed zabiegiem periodontologicznym musi odbyć konsultację celem kwalifikacji.

Chirurgiczne wydłużenie korony

Niekiedy ubytki próchnicowe drążą bardzo głęboko obejmując również tkanki korzeniowe. Wtedy zwykła odbudowa nie jest możliwa ze względu na czasową nieszczelność, która na pewno wytworzy się z czasem. Wtedy pacjent wymaga obniżenia kości w przestrzeni międzyzębowej oraz eliminacji nadmiaru dziąsła.

Okres gojenia po takim zabiegu to okres do dwóch miesięcy. Dopiero po takim czasie od zabiegu będziemy w stanie zapewnić szczelność wypełnienia kompozytowego.

W przypadku braku interwencji periodondologicznej i chirurgicznej często takie zęby w późniejszym czasie wymagają usunięcia.

Chirurgia periodontologiczna (regeneracyjna i resekcyjna)

Chirurgia periodontologiczna to powiązanie dwóch specjalizacji. Zabiegi z tej dziedziny mają na celu odtworzenie brakujących tkanek (regeneracja) lub eliminację ich nadmiarowych form (resekcja). Zabiegi wykonywane w tym zakresie to:

 • chirurgiczne wydłużenie korony (resekcja) – zabieg ten przeprowadzamy zarówno w zakresie zębów bocznych, jak i w strefie estetycznej. W pierwszym przypadku ma on na celu odsłonięcie tkanek zęba tak, aby móc odbudować rozległy ubytek próchnicowy. W drugim jest on interwencją estetyczną, np. eliminującą tzw. gummy smile, czyli redukującą nadmiarowe tkanki dziąsłowe. Wydłużenie korony klinicznej jest również niezbędne w przypadku złamanych zębów. To właśnie redukcja tkanek okolicznych pozwala nam odbudować protetycznie zęby przez niektórych przeznaczone do ekstrakcji. Złamany ząb jest bardzo częstym wskazaniem do chirurgii resekcyjnej.
 • regeneracja tkanek – są to zabiegi, które mają na celu odtworzenie utraconych tkanek, np. na skutek zapalenia przyzębia. Stosujemy tu głównie materiały pochodzenia zwierzęcego, które mają za zadanie zastąpić tkanki ludzkie. Zabiegi te wykonujemy w momencie implantacji natychmiastowych, uzupełniania pionowych ubytków kostnych przyzębia, podniesienia dna zatoki szczękowej czy uzupełniania jamy poekstrakcyjnej zęba.
pl_PLPolish