Protetyka

Protetyka

Protetyka

Protetyka stomatologiczna to dziedzina, która zajmuje się przywracaniem funkcji i estetyki uzębienia poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań protetycznych. Jest kluczową dziedziną w przywracaniu pacjentom pełnej funkcji zgryzu, poprawie mowy oraz przywracaniu pewności siebie poprzez estetyczny uśmiech.

Protetyka pozwala na odbudowanie braku pojedynczego zęba jak i całego uzębienia. Dzięki szerokiej ofercie naszej pracowni technicznej jesteśmy w stanie zaproponować wiele rozwiązań, a nowe technologie laboratoryjne jak CAD/CAM zapewniają doskonałą i precyzyjną pracę.

Do leczenia protetycznego zaliczamy:

 • korony protetyczne
 • mosty protetyczne
 • korony na implantach
 • mosty na implantach
 • licówki porcelanowe i kompozytowe
 • protezy akrylowe
 • protezy elastyczne (akron)
 • protezy szkieletowe
 • protezy overdenture
 • nakłady (inlay, onlay, overlay)
 • wkłady indywidualne koronowo-korzeniowe

Odbuduj uśmiech, odbuduj pewność siebie

Usługi związane z protetyką stomatologiczną obejmują szeroki zakres działań mających na celu przywrócenie funkcji i estetyki uzębienia.

Licówka

Licówka to mikroinwazyjne rozwiązanie wysokoestetyczne. Preparacja w tym przypadku jest minimalna jednak uzupełnienie to wymaga większości obecnych zdrowych tkanek zęba.

Z reguły licówki stosujemy na zębach w strefie uśmiechu (estetycznej). Pokrywają one tylko powierzchnie przednie zęba.

Licówki mogą być porcelanowe i kompozytowe. Jedne i drugie mają swoje zalety i wady. Jednak najbardziej estetycznymi pracami są te wykonane z porcelany. Oba rodzaje licówek są to prace cementowane i wymagają co najmniej dwóch wizyt w odstępach czasowych.

Nie można zapomnieć o bondingu czyli licówkach wykonanych w gabinecie z kompozytu. Jest to rozwiązanie dużo tańsze lecz nie tak estetyczne jak porcelana czy kompozyt laboratoryjny. Są one wykonywane jednowizytowo po uprzedniej konsultacji.

Korony i mosty protetyczne

Korony i mosty wykonywane są z takiego samego materiału:

 • porcelany napalanej na cerkon (bardziej estetyczna)
 • porcelany napalanej na metal (mniej estetyczna) – zalecana do zębów bocznych

Korony i mosty wymagają szlifowania tkanek zęba na wszystkich powierzchniach. Niekiedy, również leczenia kanałowego, np. w przypadku głębokich wypełnień. Po preparacji pobiera się wyciski, które wysyłane są do pracowni technicznej celem wykonania pracy. Oszlifowane zęby zabezpiecza się koronami tymczasowymi. Korony/mosty po akceptacji koloru i warunków, cementowane są na filarach (oszlifowanych zębach).

Korony stosujemy w momencie kiedy ząb ulega dużej destrukcji natomiast mosty uzupełniają braki zębowe szynując je ze sobą.

Bonding

To nic innego jak licówka kompozytowa wykonana w gabinecie. Oczywiście przed zabiegiem niezbędna jest konsultacja celem wykrycia ubytków próchnicowych w zębach przednich. W trakcie pierwszej wizyty również analizujemy warunki zgryzowe jakie posiada pacjent.

Bonding to pokrycie przedniej powierzchni zęba wysokoestetycznym kompozytem, który stosujemy przede wszystkim w celu poprawy kształtu i koloru zęba. Czasem przed zabiegiem zalecane jest wybielenie zębów celem usunięcia dysproporcji kolorystycznej, która może pojawić się po wykonaniu bondingu. Nasz system do wybielania Prevdent gwarantuje długoczasowy efekt białych zębów, a przy tym nie uszkadza w żaden sposób struktury zębów oraz nie powoduje nadwrażliwości. Bonding pozwala na uzyskanie estetycznego uśmiechu w krótkim czasie i niewielkim kosztem. Proces wykonuje się z reguły na jednej wizycie i jest on całkowicie bezbolesny. Niekiedy ząb wymaga mikroinwazyjnego przygotowania, podczas którego dochodzi do eliminacji do 0,5mm szkliwa tuż przed nałożeniem materiału.

W efekcie końcowym możemy odtworzyć upragniony kształt zębów jak i dodatkowo sprawić, by były one bielsze. Należy pamiętać, że licówki kompozytowe wymagają polerowania min. dwa razy w roku.

Jaką protezę wybrać?

Całkowity brak zębów – w takim przypadku mamy do wyboru protezę akrylową lub elastyczną. Wykonanie obu z nich wiąże się z kilkoma wizytami i okresem ok. 2-3 tyg. Do protezy elastycznej pacjent jest w stanie dostosować się w krótszym czasie. Jednak w przypadku uszkodzenia uzupełnienia, naprawienie protezy jest praktycznie niemożliwe. Inaczej jest w przypadku protezy akrylowej, której naprawa jest dużo łatwiejsza.

Przy całkowitym bezzębiu można zastosować protezę na implantach. W takim przypadku potrzebujemy minimum czterech wszczepów w szczęce i/lub dwóch wszczepów w żuchwie. Jest to dużo bardziej stabilne rozwiązanie niż protezy bez implantów.

Częściowe braki zębów – tutaj mamy do wyboru protezy szkieletowe z elementami metalowymi lub bardziej estetyczną formę jak proteza na zatrzaskach. Ten drugi rodzaj uzupełnienia wymaga jednak dodatkowych prac protetycznych w postaci koron. Wykonanie protezy na zatrzaskach wiąże się z dłuższym leczeniem i wyższym kosztem ostatecznym.

W przypadku resztkowych zębów możliwe jest wykonanie protez typu overdenture. Mają one na celu utrzymanie nawet korzeni przeleczonych kanałowo, które będą stanowić utrzymanie dla nowej protezy.

Odbuduj uśmiech, odbuduj pewność siebie

Usługi związane z protetyką stomatologiczną obejmują szeroki zakres działań mających na celu przywrócenie funkcji i estetyki uzębienia.

Korony i mosty protetyczne

Korony i mosty wykonywane są z takiego samego materiału:

 • porcelany napalanej na cerkon (bardziej estetyczna)
 • porcelany napalanej na metal (mniej estetyczna) – zalecana do zębów bocznych

Korony i mosty wymagają szlifowania tkanek zęba na wszystkich powierzchniach. Niekiedy, również leczenia kanałowego, np. w przypadku głębokich wypełnień. Po preparacji pobiera się wyciski, które wysyłane są do pracowni technicznej celem wykonania pracy. Oszlifowane zęby zabezpiecza się koronami tymczasowymi. Korony/mosty po akceptacji koloru i warunków, cementowane są na filarach (oszlifowanych zębach).

Korony stosujemy w momencie kiedy ząb ulega dużej destrukcji natomiast mosty uzupełniają braki zębowe szynując je ze sobą.

Licówka

Licówka to mikroinwazyjne rozwiązanie wysokoestetyczne. Preparacja w tym przypadku jest minimalna jednak uzupełnienie to wymaga większości obecnych zdrowych tkanek zęba.

Z reguły licówki stosujemy na zębach w strefie uśmiechu (estetycznej). Pokrywają one tylko powierzchnie przednie zęba.

Licówki mogą być porcelanowe i kompozytowe. Jedne i drugie mają swoje zalety i wady. Jednak najbardziej estetycznymi pracami są te wykonane z porcelany. Oba rodzaje licówek są to prace cementowane i wymagają co najmniej dwóch wizyt w odstępach czasowych.

Nie można zapomnieć o bondingu czyli licówkach wykonanych w gabinecie z kompozytu. Jest to rozwiązanie dużo tańsze lecz nie tak estetyczne jak porcelana czy kompozyt laboratoryjny. Są one wykonywane jednowizytowo po uprzedniej konsultacji.

Jaką protezę wybrać?

Całkowity brak zębów – w takim przypadku mamy do wyboru protezę akrylową lub elastyczną. Wykonanie obu z nich wiąże się z kilkoma wizytami i okresem ok. 2-3 tyg. Do protezy elastycznej pacjent jest w stanie dostosować się w krótszym czasie. Jednak w przypadku uszkodzenia uzupełnienia, naprawienie protezy jest praktycznie niemożliwe. Inaczej jest w przypadku protezy akrylowej, której naprawa jest dużo łatwiejsza.

Przy całkowitym bezzębiu można zastosować protezę na implantach. W takim przypadku potrzebujemy minimum czterech wszczepów w szczęce i/lub dwóch wszczepów w żuchwie. Jest to dużo bardziej stabilne rozwiązanie niż protezy bez implantów.

Częściowe braki zębów – tutaj mamy do wyboru protezy szkieletowe z elementami metalowymi lub bardziej estetyczną formę jak proteza na zatrzaskach. Ten drugi rodzaj uzupełnienia wymaga jednak dodatkowych prac protetycznych w postaci koron. Wykonanie protezy na zatrzaskach wiąże się z dłuższym leczeniem i wyższym kosztem ostatecznym.

W przypadku resztkowych zębów możliwe jest wykonanie protez typu overdenture. Mają one na celu utrzymanie nawet korzeni przeleczonych kanałowo, które będą stanowić utrzymanie dla nowej protezy.

Bonding

To nic innego jak licówka kompozytowa wykonana w gabinecie. Oczywiście przed zabiegiem niezbędna jest konsultacja celem wykrycia ubytków próchnicowych w zębach przednich. W trakcie pierwszej wizyty również analizujemy warunki zgryzowe jakie posiada pacjent.

Bonding to pokrycie przedniej powierzchni zęba wysokoestetycznym kompozytem, który stosujemy przede wszystkim w celu poprawy kształtu i koloru zęba. Czasem przed zabiegiem zalecane jest wybielenie zębów celem usunięcia dysproporcji kolorystycznej, która może pojawić się po wykonaniu bondingu. Nasz system do wybielania Prevdent gwarantuje długoczasowy efekt białych zębów, a przy tym nie uszkadza w żaden sposób struktury zębów oraz nie powoduje nadwrażliwości. Bonding pozwala na uzyskanie estetycznego uśmiechu w krótkim czasie i niewielkim kosztem. Proces wykonuje się z reguły na jednej wizycie i jest on całkowicie bezbolesny. Niekiedy ząb wymaga mikroinwazyjnego przygotowania, podczas którego dochodzi do eliminacji do 0,5mm szkliwa tuż przed nałożeniem materiału.

W efekcie końcowym możemy odtworzyć upragniony kształt zębów jak i dodatkowo sprawić, by były one bielsze. Należy pamiętać, że licówki kompozytowe wymagają polerowania min. dwa razy w roku.

pl_PLPolish